Adres Kancelarii
ul. Świętego Jana 14,
40-012 Katowice

Adwokat rozwodowy Katowice

ul. Świętego Jana 14,
40-012 Katowice

Rozwody Katowice

Kancelaria może zostać umocowania do prowadzenia rozmów przed zainicjowaniem postępowania sądowego, zarówno w zakresie warunków rozwodu jak również spraw powiązanych z rozwodem i podziałem majątku wspólnego. Kancelaria świadczy doradztwo w najlepszym interesie Klienta, mając na uwadze nie tylko interes prawny ale również sferę emocjonalną, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i wybór rozwiązań zgodnych z dobrem Rodzica i Dzieci.

Adwokat rozwodowy Urszula Bentkowska-Nowaczyk w Katowicach, po przeprowadzeniu stosownej analizy Państwa sytuacji, doradzi jaką decyzję podjąć w zakresie wyboru separacji bądź rozwodu, orzekania o winie bądź zaniechania orzekania o winie przy rozwodzie, w jakiej wysokości alimenty są możliwe do uzyskania, jak uregulować kwestie udziału drugiego rodzica w życiu dzieci po rozwodzie. Mając to na uwadze warto skorzystać z usług Kancelarii jeszcze przed założeniem sprawy rozwodowej w Sądzie, ponieważ umożliwi to właściwe sformułowanie żądań pozwu. Konsultacja z adwokatem rozwodowym przed założeniem sprawy rozwodowej pomoże właściwie określić cele postępowania i pomoże zrozumieć jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą dane rozwiązanie.

Kancelaria Adwokacka adwokat Urszuli Bentkowskiej-Nowaczyk w Katowicach zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych, udzielając wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania.

Postępowanie rozwodowe, sprawy rozwodowe Katowice

W ramach sądowego postępowania rozwodowego Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach ściśle z rozwodem powiązanych, takich jak: 

  • powierzenie władzy rodzicielskiej (powierzenie władzy rodzicielskiej oboju rodzicom, powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do współdecydowania w istotnych sprawach dzieci, pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej),
  • alimenty na małoletnie dzieci, 
  • alimenty na małżonka;
  • uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi;
  • podział majątku;
  • orzekanie o wspólnym mieszkaniu małżonków.

 

Po zakończeniu sprawy rozwodowej przed Sądem Kancelaria udziela wsparcia prawnego w przypadku niestosowania się byłego małżonka do wyroku Sądu w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, płatności alimentów, przestrzegania uregulowań dotyczących kontaktów z dziećmi czy też korzystania ze wspólnego mieszkania. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie zmiany orzeczenia co do władzy rodzicielskiej, zmiany i egzekucji kontaktów, podwyższenia/obniżenia alimentów, egzekucji alimentów.

 

Adwokat rozwodowy Urszula Bentkowska-Nowaczyk prowadzi postępowania rozwodowe przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Sądem Okręgowym w Gliwicach, Sądem Okręgowym w Rybniku, Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej, oraz Sądem Okręgowym w Częstochowie, jako właściwych do rozpoznawania tego typu spraw na terenie województwa śląskiego.