Adres Kancelarii
ul. Świętego Jana 14,
40-012 Katowice

Adwokat Prawo Pracy Katowice

ul. Świętego Jana 14,
40-012 Katowice

Kancelaria prawa pracy Katowice

Kancelaria prawa pracy adwokat Urszuli Bentkowskiej-Nowaczyk w Katowicach świadczy pomoc prawną obejmującą: ogólne konsultacje prawne, prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami konfliktu pracowniczego, sporządzanie pozwów i pism procesowych, reprezentacja przed Sądem.

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach pracowniczych dla pracodawcy m.in. w zakresie reprezentowania pracodawców w sporach z pracownikami, analiza i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji u pracodawcy, działanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również przygotowywanie opinii prawnych.

Prawnik - Prawo Pracy Katowice

Adwokat Urszula Bentkowska-Nowaczyk reprezentuje również pracowników w konfliktach z pracodawcami m.in. w zakresie sporów związanych z ustaleniem stosunku pracy, spraw o zapłatę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, czy też wypłatę świadczeń należnych pracownikowi z tytułu zatrudnienia.

 

Kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z funkcjonowaniem związków zawodowych zakładach pracy w zakresie:

– tworzenia związków zawodowych,

– sporządzania statutu i innych dokumentów związkowych,

– funkcjonowania zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych,

– przeprowadzania szkoleń dla członków związków zawodowych.

 

Porady prawne udzielane są zarówno w siedzibie Kancelarii w Katowicach jak również online.