Adres Kancelarii
ul. Świętego Jana 14,
40-012 Katowice
Czynne
09:00-19:00

Zobowiązania Windykacja – Kancelaria Katowice

Kancelaria Adwokat Urszuli Bentkowskiej-Nowaczyk zajmuję się obsługą prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zobowiązań.

W ramach pomocy prawnej dla osób fizycznych Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • – windykacja należności,
 • – odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • – ochrona dóbr osobistych,
 • – sprawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz roszczenia wynikające z gwarancji,
 • – sprawy z tytułu ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • – reprezentacja przed organami egzekucyjnymi.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje:

 • – bieżące doradztwo prawne,
 • – polubowna i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów,
 • – udział w negocjacjach handlowych,
 • – sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • – sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • – wdrażanie procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (RODO).
SPECJALIZACJE