+48 602 581 009 

bentkowska@adwokatslask.pl

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Urszula Bentkowska-Nowaczyk

Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszuli Bentkowskiej-Nowaczyk świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zakres usług obejmuje reprezentację Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych, w tym sporządzanie niezbędnych pism, wniosków, opinii.

Zakres usług:

Obsługa klientów biznesowych

Usługi Kancelarii obejmują zarówno doraźną pomoc prawną, jak również stałą obsługę prawną wspomagającą bieżące funkcjonowanie podmiotu gospodarczego.

Czytaj więcej

Obsługa klientów indywidualnych

Usługi Kancelarii oferują pomoc w zakresie prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, majątku małżeńskiego, spadkowego, rzeczowego oraz prawa zobowiązań.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem rodzaju zlecenie, wartości przedmiotu sprawy, stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, przewidywanego czasu zakończenia sprawy;

Kancelaria przewiduje wynagrodzenie jednorazowe, od poszczególnych czynności czy też ryczałtowe.

 

Podmioty Gospodarcze

Obsługa

Prawo gospodarcze:

 • bieżące doradztwo prawne
 • udział w negocjacjach handlowych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz
 • windykacja należności
 • wdrażanie procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (RODO)

Prawo pracy:

 • reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami
 • sporządzenia wewnętrznej dokumentacji pracodawcy
 • sprawy związane z zakładaniem i funkcjonowaniem związków zawodowych

 

Usługi Kancelarii obejmują zarówno doraźną pomoc prawną, jak również stałą obsługę prawną wspomagającą bieżące funkcjonowanie podmiotu gospodarczego.

Klienci Indywidualni

Prawo zobowiązań:

 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów
 • odszkodowania i zadośćuczynienie
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz roszczenia wynikające z gwarancji
 • sprawy z tytułu ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi

Prawo pracy:

 • ustalenie stosunku pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód, separacja
 • władza rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • alimenty (ustalenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • przysposobienie

 

Prawo majątkowe małżeńskie:

 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
 • obalenie testamentów odręcznych i szczególnych

Prawo rzeczowe:

 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • ochronę prawa własności i posiadania
 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • ustanowienie służebności
 • zniesienie współwłasności
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • eksmisję

Kontakt

 • bentkowska@adwokatslask.pl
 • ul. Świętego Jana 14, 40-012 Katowice

Formularz Kontaktowy